U 160

Uppland: Risbyle, Täby socken


ulfkitil * uk * kui uk + uni + þiR × litu * rhisa × stin þina * iftiR * ulf * faþur * sin * kuþan on * buki * i skul(o)bri * kuþ * ilbi * ons * at * uk * salu * uk * kusþ muþiR * li anum lus * uk baratis

Ulvkättil och Gye och Une de lät resa denna sten efter Ulf, sin gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ, förläne honom ljus och paradis


Stenen står några meter öster om Skålhamravägen, vid norra änden av Skålhamra golfbana. Skålhamra gård ligger någon kilometer söder om runstenen. Något hundratal meter öster om stenen står U 161.

Ristare: Ulv i Bårresta (A)

Foto © Christer Hamp 2004-07-25

Tillbaka till listan