U 166

Uppland: Östra Ryds kyrka


ku lit * rasa * kuþlauh * iftiR * sun * miuk * nutan * trik * mirki * þisa * an it * sihuastr *

Gye lät resa, och Gudlög, efter sin son, en mycket duglig man, dessa minnesmärken. Han hette Sigvast.


Stenen är inmurad i norra väggens insida. Omkring 30 cm framför stenen står ett skåp, och bara en mycket liten del av stenen syns ovanför skåpet. I utrymmet mellan stenen och skåpet förvaras rampen till handikappingången, men tack vare kyrkans hjälpsamma personal kunde jag få bort den en stund för att ta en bild. Bilden på den här sidan är tagen ur ett mycket snett perspektiv och har sedan sträckts och böjts för att visa inskriften lite bättre. Jag har också roterat stenen; högra sidan är i verkligheten vänd mot golvet.

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan