U 165

Uppland: Täby tä


ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- × ati + (a)lan × tabu +

Jarlabanke lät resa desa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ ... ägde hela Täby


Stenen står på östra sidan om gamla vägen mellan Täby och Vallentuna 1,5 km norr om Täby kyrka, mitt emot U 164. Stenarna står i norra änden av den vägbank om omtalas som "bro" i inskrifterna. Söder om runstenarna står mindre stenar resta längs vägen.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-09-22