U 169

Uppland: Björkeby, Östra Ryds socken


ulmstin × i ruþi × urm-... ... ...(t)in × þina × iftiR × frustin × sun sin × uk + iftiR × uku + my sina ×

Holmsten i Ryd, Orm- ... denna sten efter Frösten, sin son, och efter sin unga dotter


Runstenen står rest vid en liten grusväg som löper parallellt med och norr om väg 274 vid avtagsvägen till Östra Ryds kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-08-14

Tillbaka till listan