U 173

Uppland: Väsby, Värmdö socken


Foto © Christer Hamp 2013-08-10

Tillbaka till listan  Ristningen