U 173

Uppland: Väsby, Värmdö socken


[s]kali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stai[n ' ift]iR ' anuit ' faþur ' sin ' in ' kilauk ' at ' bonta ' sin

Skalle och Sibbe och Livsten lät resa stenen efter Andvätt, deras fader, och Gillög efter sin man


Runstenen av sandsten står mitt emot infartsvägen till Väsby gård, 300 m norr om gården.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-10

Tillbaka till listan