U 175

Uppland: Österåkers kyrka


[× a]su... ... stain × iftiR × uikink × faþur sin × auk × iftiR × toku m-þur sina ×

As ... stenen efter Viking, sin fader, och efter Toka, sin moder


Stenens två bevarade delar sitter klamrade till norra resp. södra väggen i vapenhuset. På bilden har de sammanfogats. Den undre delen har också vänts upp och ned jämfört med hur den idag är monterad.

Foto och montage © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan