U 183

Uppland: Össeby ödekyrka


... ...rki * eftiR * inkihualt * sun * si(n) ...-kun--...

... [minnesmä]rke efter Ingevald, sin son ...


Fragmentet återfanns vid restaureringsarbete på kyrkan 1971. Det finns nu på Historiska museet i Stockholm

Ristare: Öpir (A) [Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2004-01-04