U 193

Uppland: Svista, Össeby-Garns socken


kuno auk inkialtr iluhi þoh litu ritu rita stin abtiR sihfasta buanta ku-u

Gunna och Ingjald [och] Illuge, de lät resa stenen efter Sigfaste, Gunnas man


Runstenen står rest 700 meter sydost om Svista gård, 30 meter från strandkanten.

Ristare: Åsmund (A); Torfast (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09