U 194

Uppland: Väsby, Össeby-Garns socken


alit raisa stain þinoftiR sik sialfan ' hon tuknuts kialt anklanti ' kuþ hialbi hons ant

Ale lät resa denna sten efter sig själv. Han tog Knuts gäld i England. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest på södra sluttningen av en åkerholme 800 meter väster om Sjöbergs gård och 100 meter nordost om Lidberga gräsflygfält

Ristare: Åsmund (A); Frögärd (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09