U 204

Uppland: Angarns kyrka


biurn × auk × uikuntr × litu raisa × stin × eftiR × suin × fostrsun × sin

Björn och Vigunn lät resa stenen efter Sven, sin fosterson


Stenen står mellan vägen och kyrkogårdsmuren, tillsammans med U 202 och U 203.

Foto © Christer Hamp 2019-06-09

Tillbaka till listan