U 260

Uppland: Fresta kyrka


× kismuntr × auk × uikinkr × litu ... ...(t)a... ...iR sikuast × faþur × sin ×

Gismund och Viking lät (resa stenen efter) Sigvast, sin fader


Stenen står till höger om ingången till Fresta kyrka, tillsammans med U 259

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-04-23