U 261

Uppland: Fresta kyrka


iarlaba... lit × raisa × s[taina × þasa × a]t sik × kuikuan × ¶ auk × bru × þisa × karþi × fur ont [×] s[in]a × auk × ain ati alan tabu

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig medan han levde och han gjorde denna bro och han ägde ensam hela Täby


Stenen stod ursprungligen vid Jarlabankes bro i Täby (se U 164 och U 165). Under medeltiden flyttades stenen därifrån för att bli en del av Fresta kyrkas västra gavel. Från 1700-talet var stenen försvunnen, men hittades i norra kyrkogårdmuren 1957

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2002-09-13