U 291

Uppland: Vik, Hammarby socken


ri---

-


Runstensfragmentet ligger som kantsten till en trädgårdsgång 30 m sydväst om huvudbyggnaden.

Foto © Christer Hamp 2008-07-05