U 292

Uppland: Stora Vilunda, Hammarby socken


Foto © Christer Hamp 2010-04-25