U 34, U 36

Uppland: Sundby, Sånga socken


Foto © Christer Hamp 2004-09-11

U 36 finns i dungen till höger. Mellan stenarna går ett djupt dike.