U 35

Uppland: Svartsjö, Sånga socken


aþisl : auk : ays- : auk : ---fr : þaiR : litu : raisa : stain : þinsa : at : uikisl : faþur : sin : boanta : irfriþaR

Adils och Ösel [?] och Olov [?] de lät resa denna sten efter Vigisl, sin fader, Ärnfrids make


Stenen står på Svartsjö kriminalvårdsanstalts område, men utanför stängslet på södra sidan. Det är inte bara själva ristningen som är elegant, stenen är också stor och mycket tunn.

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan