U 37

Uppland: Säby, Galgbacken, Sånga socken


+ utrykr + auk + buanti + auk + alfrikr + raistu + stain + þinsa + eftiR + kara + faþur + sin + auk + guneþr + at + buanta + sin * guþ hialbi (a)-- -ans + þurbiurn + hiuk ' runaR

Otrygg och Bonde och Alvrik reste denna sten efter Kare, sin fader, och Gunheid efter sin make. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn högg runorna


Runstenen står rest på en skogbeväxt kulle i en beteshage, några hundra meter sydväst om Degerby gård, intill U 38. Stenarna nås lättast genom att gå över åkrarna från Degerby.

Ristare: Torbjörn skald (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan