U 411

Uppland: Norra Til, S:t Olovs socken


× ilturi × lit × raisa × stin × eftiR × sukiR × faþur × sin × kuþ × hialbi * ant * ahns ×

Ilturi lät resa stenen efter Siggeir, sin fader. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står i skogskanten, cirka 200 meter väster om Björkbacka gård i Norrtil. I dag är det cirka hundra meter ner till Garnsvikens vatten

Foto © Christer Hamp 2007-07-14

Tillbaka till listan