U 425

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


× iaru[ntr × auk × anuntr × litu × raisa × stain × iftiR × kuþmar × faþur × ... ...ta kuþan ×]

Järund och Anund lät resa stenen efter Gudmar, deras fader, god ...


Den bit som återstår av runstenen finns i den hall som idag används som ingång till Rosersbergs slott, vid borggårdens sydöstra hörn. Stenen var försvunnen mellan 1727 och 1996, då detta fragment återfanns vid dräneringsarbeten på borggården. Nästan hela texten är känd genom äldre avbildningar.

Foto © Christer Hamp 2023-06-20