U 427

Uppland: Vallstanäs (Linsunda), Norrsunda socken


×* þlia : f(u)þkhi * stiR * istbliR : fu[istihninsti]hn[f] lmR : i(s)tini * stihu * i...fiRn

-


Runstenen står rest 1 km söder om Rosersberg mellan E4 och Norrsundavägen, 30 m in i skogen. Inskriften har inte kunnat tolkas, men jag tycker den verkar vara ett klumpigt försök att efterbilda standardformeln för en 1000-talssten.

Foto © Christer Hamp 2006-07-12

Tillbaka till listan