U 471

Uppland: Segersta, Knivsta socken


× fulyki × auk × ulfr × auk × akiR × litu × raisa × stain × eftiR × anut × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant × hans ×

Fulluge och Ulv och Åger lät resa stenen efter Anund, sin fader. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest vid S:ta Birgittas kyrka vid Häradsvägen i Knivsta. Ristarens namn har jag hämtat ur Rundata, men på skylten vid stenen står att ristaren är okänd.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-09