U 497

Uppland: Tibble, Husby-Långhundra socken


ranfast[r] · lit · agua · eli · auk · kera · bru · eftiR inkifast · faþur · sin × auk ik[i]friþi · muþur sina

Ragnfast lät hugga hällen och göra bron efter Ingefast, sin fader, och Ingefrid, sin moder


Runhällen finns någon kilometer söder om Åby vägskäl, sydväst om gården Tibble. När den omnämnda bron först byggdes var den omgiven av sankmarker där det idag är åker.
Ett par hundra meter norr om runhällen har samme Ragnfast låtit resa en runsten över sin far och en annan kvinna, i ett gravfält som nu är åkermark. Den är gjord av samma runristare som runhällen vid bron.

När bilden togs var hällen nyligen imålad av Magnus Källström, som dock kom att tveka inför det sista ordet, och lämnade det omålat till närmare eftertanke.

Miljöbilden visar den nuvarande bron, sammansatt av betongplattor.

Ristare: Önjut (A)

Foto © Christer Hamp 2023-08-18