U 496

Uppland: Tibble, Husby-Långhundra socken


[ranfastr ' lit ' kera '] merki · þ[i]sun · fir sia[l ikifatar ·] auk · kulifs

Ragnfast lät göra dessa minnesmärken för Ingefasts själ och Gullevs


Runstenen står på en åker någon kilometer söder om Åby vägskäl, sydväst om gården Tibble. Det återstår idag bara några bitar av stenen, sedan den 1907 slogs sönder och delarna lades i en bro. Resten av inskriften är känd från äldre beskrivningar.
Ett par hundra meter söderut har samme Ragnfast låtit hugga en runhäll till minne av sina föräldrar och för att berätta att han lät bygga en bro.

Ristare: Önjut (A)

Foto © Christer Hamp 2023-08-18