U 90

Uppland: Säby, Järfälla socken


× uifiriR × lit × hkua × ili × þisa × eftiR × brþur × sin × þerf × auk × munti × at × mah × sin ×

Vifrid lät hugga denna häll efter sin broder Tärv, och Munde efter sin svåger


Inskriften är huggen i en häll som vetter mot norr, cirka 100 meter sydöst om Säby gård, som ligger en dryg kilometer öster om Jakobsbergs centrum.

Ristare: Olev (A)

Foto © Christer Hamp 2019-09-15

Tillbaka till listan