U 623

Uppland: Jursta, Bro socken


kuriþ * auk ' sikuiþr ' auk sikfast ' raistu ' stin ' aftiR ' uifast ' faþur ' sin '

Gyrid och Sigvid och Sigfast reste stenen efter Vifast, deras fader


Runstenen står rest vid norra kanten av en väg 100 m norr om järnvägen 2,5 km väster om Bro samhälle, 150 m väster om gården Kallhäll.

Foto © Christer Hamp 2018-09-28

Tillbaka till listan