U 625

Uppland: Välla tä, Bro socken


U 625

Foto © Christer Hamp 2012-07-07

Tillbaka till listan  Ristningen