U 625

Uppland: Välla tä, Bro socken


-...--...r × auk × kulifr × au(k) (×) bi--- ... ...--(r) × litu × r(a)... ... -in ×

... och Gulleif och Björn ... lät resa ... deras ...


Runstenen står numera rest vid Säbyholm (nu naturbruksgymnasium), i Lossa socken

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2012-07-07

Tillbaka till listan