U 655

Uppland: Håtuna kyrka


...*gaiR * le(t) * ke[ra] * merki * þisa * auk * sigfus * at * ... buruþur * sin *

...ger lät göra dessa minnesmärken och Sigfus, efter ... sin broder


Stenen sticker upp ur kyrkogårdsmuren på norra sidan om Håtuna kyrka. Fram till 1874 låg den som tröskel mellan vapenhuset och kyrkan.
Det var den här bilden som fick mig att åter börja fotografera runstenar. En halv sten, misshandlad och senare återupprättad, insatt i ett nytt sammanhang av nya makter med nya idéer. Och så den vilsna draken som tittar ner på oss ur det förgängliga förflutna.

Foto © Christer Hamp 1991