U 657

Uppland: Kålsta, Håtuna socken


h[outi]an [* auk * asur * þair * litu *] (r)aisa * merki * þisa * at [*] (u)l[f] * faþur * sin *

... och Ösur, de lät resa dessa minnesmärken efter Ulf, deras fader


Runstenen står vid Nyborg, Håtuna socken, 10 m nordväst huvudbyggnaden. Privat mark.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12