U 658

Uppland: Nibble, Håtuna socken


... aystain · ra[is](t)u · st[ai]n [· þin · at · -]...ar · f(a)[þur · sin]

... Östen reste denna sten efter ... deras fader


De fem fragment som återstår av runstenen står på Håtuna kyrkogård, på vapenhusets västra sida.
Stenen är känd sedan 1600-talet, men var redan då fragmentarisk. Delarna återfanns 1916 i en spiselgrund i den nedrivna byn Övernibble och flyttades till Håtuna året efter. Enligt Upplands Runinskrifter måste det framför namnet Östen ha stått minst två namn.

Foto © Christer Hamp 2023-06-12