U 664

Uppland: Häggeby kyrka


-

-


Bildstenen från 500-talet förvaras nu på Historiska museet i Stockholm. Den övre bilden togs under en utställning om hästen på Nordiska museet i Stockholm. Den undre bilden, med en avbildning av en båt med roddare, är tagen på Häggeby kyrkogård, där en kopia av stenen står.

Foto © Christer Hamp 2004-06-12 och 2009-04-12

Tillbaka till listan