U 665

Uppland: Finstaholm, Häggeby socken


* ikul*fhstr * auk * faþi * auk * fast*ulfr * þair * letu * gera * merki * þesa * at * asur * faþur * sin *

Igulfast och Fade och Fastulf, de lät göra dessa minnesmärken efter Ösur, deras fader


Runstenen står rest i en hästhage ett hundratal meter nordväst om Finstaholms huvudbyggnad

Foto © Christer Hamp 2009-04-12