U 665

Uppland: Finstaholm, Häggeby socken


Foto © Christer Hamp 2009-04-12