U 690

Uppland: Hälsingbo, Kungs-Husby socken


Foto © Christer Hamp 2013-06-23