U 690

Uppland: Hälsingbo, Kungs-Husby socken


* ika * lit * ... ... ...nsa * at * siksan * (s)un sin * kuþ * hielbi * sal hans * uel *

Inga lät resa denna sten efter Sigsten, sin son. Gud hjälpe hans själ väl!


Runstenen står förmodligen på sin ursprungliga plats i skogskanten vid ett öppet fält, ett hundratal meter öster om vägen mot södra delen av Arnö i Mälaren, väl skyltad från vägen.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2013-06-23