U 744

Uppland: Gidsmarken, Husby-Sjutolfts socken


ᚴᛁᚦᛆ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛆᛁᛋᛆ ᛫ ᛋᛏᛆᛁᚿ ᛫ ᛆᛏ ᛫ ᚦᚭᚱᛏᛂᚱᚠ ᛫ ᛒᚭᛆᚿᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚿ ᛫ ᛋᚢᚿ ᛫ ᚴᚢᚦᚢᛆᚢᚴᛅᛦ ᛫ ᛆᚢᚴ ᛒᚤᚴᛁ ᛫ ᚼᛆᚱᚢᛁᛋᛏᛆᛘ ᛫ ᛒᛆᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᚾ

* kiþa * lit * raisa * stain * at * þorterf * boanta * sin * sun * kuþuaukaR * auk byki| |i * haruistam * bali * risti * stn ÷

Gyda lät resa stenen efter Tordjärv, sin man, Gudlögs son, och han bodde i Härvesta. Balle ristade stenen.


Runstenen står rest i ett skogsparti i Ekolsunds park ett par hundra meter väster om huvdbyggnaden. Den målades 2005.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2010-05-13