U 756

Uppland: Ullstämma, Litslena socken


þolfr * auk * fastulfr * auk * erlaifr * þair * litu * hakua ' stain * at ' rok * faþur * sin * bali * risti * stn *

Torulv och Fastulv och Ärnlev de lät hugga stenen efter Rok, sin fader. Balle ristade stenen.


Det stora stenblocket står i en hästhage på västra sidan om Länsmansvägen någon kilometer norr om Grillby.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29