U 757

Uppland: Ullstämma, Litslena socken


bal[i * auk * iki-i]orn * auk * uikbi[or]n * þi[R] litu ' risn ' sten ' at ' ui(b)(i)orn *

Balle och Ingebjörn och Vigbjörn de lät resa stenen efter Vibjörn.


Runstenen står mellan lador och ensilagebalar på en bondgård i Ullstämma, ett par kilometer norr om Grillby.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29