U 759

Uppland: Enköpings kyrka


birynhiifR : ak : hrifnkR : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : þini : at : askiR : faþur : sin : kuþ trutin : hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiR : til : kart : tiþkumi : risti : runaR : þasi

Brynjulv och Rävning och Sigvalde lät resa denna sten efter Åsger, sin fader. Gud, drotten, hjälpe hans ande bättre än han förtjänat. Tidkume ristade dessa runor.


Runstenen står numera under ett träd i Skolparken i Enköping.

Ristare: Tidkume (S)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29

Tillbaka till listan