U 824

Uppland: Holms kyrka


U 824

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan  Ristningen