U 880

Uppland: Skogstibble kyrka


Foto © Christer Hamp 2004-06-27