U 899

Uppland: Vårdsätra, Bondkyrka socken


Foto © Christer Hamp 2017-08-10