U 901

Uppland: Håmö, Läby socken


[iarl uk]arl ' uk ihulbiurn ' litu rita stono þisa ' uk| |kirua bru þisa ' at iafur faþur si[n ' kuþ ukuþs muþir h]ialbi ont hos

[Jarl och] Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro efter Jovur, deras fader. [Gud och Guds moder] hjälpe hans ande.


Det som återstår av runstenen står nu uppställt i en korridor på första våningen i Humanisthuset, Umeå universitet. Den stod ursprungligen i Läby en knapp mil väster om Uppsala, troligen vid södra landfästet av den bro som omnämns i texten. Vid norra änden står den andra runstenen, Västerbystenen, (U 904) fortfarande kvar. Bron eller vägbanken var en del av Uppsalakungarnas eriksgata.
Rekonstruktionen av texten ovan är enligt tavlan intill stenen. Den är gjord med hjälp av Västerbystenen och antar att texten följer Åsmunds vanliga formuleringar. Slutet av texten är huggen med vändrunor.

Ristare: Åsmund Kåreson(A)

Foto © Christer Hamp 2010-10-20