U 933

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


borha lit ' raisa ' stain ' iftiR ' stynbiar... ... ...orkil lit ' iftiR ' broþur ' sin

Borga lät resa stenen efter Stynbjörn. Torkel lät resa [den] efter sin broder


Stenen står på planen norr om domkyrkan

Ristare: Öpir (A) [med viss tvekan, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan