U 942

Uppland: Bredgränden, Uppsala


+ iurunt... ...t : risa : stin : eftiR : (k)-rþaR : sun ¤ ... ...- -uþ : sikni : ys : kumna · ualtiR hailakR : turuin

Jorund lät resa stenen efter Gärdar, sin son . . . Signe oss Gud, människors härskare, helige drotten!


Runstenen påträffades 1951 vid schaktning för en vattenledning och sprängdes innan runorna upptäcktes. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet i Uppsala, en ganska trött utställning där man inte ens tagit upp runstenens alla delar ur magasinet.

Ristare: Äsbjörn 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2021-06-10