U 941

Uppland: kvarteret Torget, Uppsala


ali u... ...ih...alti auk inkifast + þa(u)- -(i)tu rita stin þin- ... ...nta i--...fastaR ...

Åle och Sigvalde och Ingefast de lät resa denna sten. Ingefasts maka ...


Runstensfragmenten kommer från franciskanerklostret i kvarteret Torget i Uppsala, där de återanvänts som bygnadsmaterial. De förvaras nu i Upplandsmuseet.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2021-06-10