U 958

Uppland: Villinge, Danmarks socken


[...tr ' sihniuta * is þita kiarþi sun * hans s]ihuiþr ' [runa þurhutr * risti]

... efter Signjut är detta. Hans son Sigvid gjorde runorna. Torgöt ristade.


En del av runsten som ligger i en dunge söder om husen i Villinge

Ristare: Torgöt Fotsarve (S)

Foto © Christer Hamp 2009-06-28