U 959

Uppland: Vaksala kyrka


[nesbiarn '] uk ' runa ' anutar ' totiR ' litu ' rita ' staina ' at ' s[uhik'ierf ' sun : sin]

Näsbjörn och Runa, Anunds dotter, lät resa stenarna efter Suikiherf (?), deras son


Stenen står i vapenhuset till höger om ingången till kyrkorummet

Ristare: (Öpir (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan