U 967

Uppland: Vaksala kyrka


-au... ...fti(r) : faþur (s)in : ku-... ...-...

... efter sin fader ...


Stenen står i vapenhuset till vänster om ingången till kyrkorummet

Ristare: Öpir (A) [för få runor för attr., Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan